Om mig:

Jeg har tidligere arbejdet som PPR-psykolog i kommunalt regi, med børneneuropsykologiske udredningsopgaver på Børneneurocentret, Vejlefjord Rehabilitering samt i den regionale ungdomspsykiatri. Aktuelt arbejder jeg med behandlings- og undersøgelsesopgaver i et kommunalt børne- og familiehus. Siden efteråret 2022 har jeg desuden sideløbende haft min selvstændige psykologpraksis, hvor jeg tilbyder terapi samt supervision.


Tidligere og nuværende arbejdsopgaver spænder bredt, og jeg har således blandt andet erfaring med terapeutiske samtaler, udredning af psykiatriske lidelser hos unge (14-18 år), forskellige former for psykologiske undersøgelser, psykologfaglig rådgivning af samarbejdspartnere samt supervisionsopgaver. Ligeledes har jeg erfaring med mange forskellige problematikker som fx angst, OCD, depression, belastninger, traumer, ADHD, ADD og autisme. Jeg har særlig erfaring med samt interesse for arbejdet med større børn og unge.


​Tilgang og metoder:

Indledningsvist har jeg fokus på at skabe forståelse for den problematik, du ønsker, at jeg skal hjælpe dig med. Valg af metode(r) træffes med udgangspunkt i de problemstillinger, du ønsker at arbejde med. Mit afsæt vil primært være kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi eller EMDR terapi. Grundlæggende tager jeg udgangspunkt i, hvordan vores tanker, følelser, krop og adfærd er forbundne og gensidigt påvirker hinanden.


Uddannelse: 

  • Uddannet psykolog i 2010 fra Århus Universitet
  • Autoriseret psykolog i 2013
  • Specialist i klinisk børneneuropsykologi i 2019
  • 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi til børn, afsluttet i 2019
  • EMDR grunduddannet terapeut i 2022
  • Derudover løbende faglig opdatering gennem kurser og supervision